Frozen Pork Chorizo Sausage
฿334.00

Frozen Pork Chorizo Sausage

5 each
Price per unit฿67.00 / each
ไส้กรอกโชริโซ่ 5 ชิ้น (520 กรัม) ทำจากไส้หมู ไม่ใส่วัตถุกันเสียและเครื่องปรุงรส มีกระบวนการน้อยที่สุดจากทางร้าน The Accidental Butcher (Thailand)
0ในตะกร้า